Ερωτήσεις σχετικά με την αγορά ακινήτου

 • Πως μπορώ να είμαι σίγουρος ότι έχω πραγματικά το δικό μου ακίνητο;
  Για κάθε ακίνητο υπάρχει μια πολύ λεπτομερής και ακριβής σειρά από πράξεις που διασφαλίζουν τον τίτλο ιδιοκτησίας στο όνομά σας. Το συμβόλαιο σας αποτελεί δημόσιο/επίσημο έγγραφο που μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολόγιο ώστε να καθίσταται γνωστό προς κάθε τρίτο και έτσι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τα περιουσιακά σας στοιχεία.

 

 • Τι είναι αντικειμενική αξία;
  Η αξία που ορίζει η εφορία βάσει συντελεστών υπολογιζόμενη ανά τ.μ. για συγκεκριμένο κάθε φορά ακίνητο ανάλογα τη θέση, το έτος κατασκευής και τα χαρακτηριστικά του. Η αξία αυτή σχεδόν πάντα διαφέρει και είναι μικρότερη της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

 

 • Τι είναι το ΑΦΜ;
  Όλοι οι αγοραστές ακινήτων στην Ελλάδα πρέπει να έχουν έναν αριθμό φορολογικού μητρώου. Αυτό παρέχεται από την φορολογική υπηρεσία εντελώς δωρεάν και πολύ γρήγορα με την επίδειξη της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας και συμπληρώνοντας μια αίτηση. Ένας από τους ανθρώπους της εταιρείας μας θα σας οδηγήσει και θα σας συμπληρώσει τα απαραίτητα έντυπα.

 

 • Γιατί χρειάζεται να προσλάβω δικηγόρο;
  Ο δικηγόρος σας διασφαλίζει την νομιμότητα των τίτλων ιδιοκτησίας που κατέχει ο πωλητής, ελέγχει για τυχόν βάρη, διεκδικήσεις, ελαττώματα στο ακίνητο, το ιστορικό απόκτησης του ακινήτου, την ύπαρξη νόμιμης άδειας εγκεκριμένη από την πολεοδομία την μη ύπαρξη οφειλής προς το δημόσιο ή προς το Ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων (ΙΚΑ) σε σχέση με την ιδιοκτησία. Είναι στο πλευρό σας, σας συμβουλεύει και σας καθοδηγεί καθόλη τη διάρκεια. Επίσης εκπροσωπεί τον αγοραστή όταν αυτός δεν μπορεί να παραστεί σε κάποια πράξη. Η MANTAS REAL ESTATE μπορεί να σας δώσει μια λίστα με τους πιο έγκριτους δικηγόρους στην Κεφαλονιά ή να σας επιλέξει κάποιον αμέσως.

 

 •  Ποια είναι η δουλειά του συμβολαιογράφου;
  Ο συμβολαιογράφος διασφαλίζει τα συμφέροντα τόσο του αγοραστή όσο και του πωλητή και συντάσει την πράξη της μεταβίβασης δια της οποίας ο αγοραστής αποκτά τον τίτλο για το ακίνητο που αγοράζει. Πριν υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξη ο συμβολαιογράφος βεβαιώνεται ότι τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής έχουν κατανοήσει πλήρως τι πρόκειται να υπογράψουν ώστε τα πάντα να είναι σαφή και νόμιμα. Κατά την υπογραφή στο συμβολαιογράφο θα συνοδεύεστε από το δικηγόρο σας και φυσικά από έναν εκπρόσωπο της MANTAS REAL ESTATE.

 

 • Μπορεί να με εκπροσωπήσει κάποιος;
  Ναι μπορείτε να ορίσετε πληρεξούσιο σας ένα δικηγόρο και να σας εκπροσωπεί σε οποιαδήποτε διαδικασία και πράξη. Αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο νησί σε ένα συμβολαιογράφο της Κεφαλονιάς με περίπου 80 ευρώ κόστος. Μπορούμε επίσης να φροντίσουμε για εσάς να σας σταλεί με email ή φαξ το κείμενο του Πληρεξουσίου με τις απαιτούμενες εντολές και να υπογραφεί σε Δημόσιο Συμβολαιογράφο της περιοχής σας στην περίπτωση που δεν προλάβετε κατά τη διαμονή σας στην Κεφαλονιά να υπογράψετε το Πληρεξούσιο σε συμβολαιογράφο του νησιού ή που αποφασίσετε να το κάνετε αργότερα.

 

 • Μπορώ να πάρω δάνειο;
  Ναι. Η MANTAS REAL ESTATE εφόσον φροντίσει να συλλέξει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα από εσάς για λήψη δανείου π.χ. φορολογικές δηλώσεις θα εξασφαλίσει το οικονομικότερο τραπεζικό προϊόν θα σας συνοδεύσει σε τοπικό υποκατάστημα της τράπεζας ώστε να συζητήσετε τους όρους τη διάρκεια κ.τ.λ. και να κατανοήσετε πλήρως τη διαδικασία δανειοδότησης.

 

 • Θέλω να ξέρω αναλυτικά όλα τα έξοδα για αγορά κατοικιών.
  1. Έξοδα δικηγόρου: Ορίζονται κατόπιν συμφωνίας βάσει των υπηρεσιών που θα ζητηθούν από τον εντολέα-αγοραστή, απαραίτητος όμως είναι ο έλεγχος των τίτλων του ιστορικού του ακινήτου από το δικηγόρο προτού τη σύνταξη του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας.
  2. Αμοιβή συμβολαιογράφου ορίζεται στο 1% επί της αξίας του συμβολαίου συν ΦΠΑ 24% 
  3. Αμοιβή μεσιτικού γραφείου η οποία είναι υποχρεωτική και για τον εκάστοτε αγοραστή αφού πρώτα έχει συμφωνηθεί με το μεσιτικό γραφείο και ορίζεται συνήθως σε ποσοστό 2% πλέον ΦΠΑ επί της τελικής τιμής πώλησης του ακινήτου. Σε περίπτωση που η τιμή πώλησης είναι χαμηλής αξίας τότε συμφωνείται αμοιβή με ελάχιστο ποσό και όχι ποσοστού.
  4. Φόρος μεταβίβασης ακινήτου από 01-01-2014 για τον αγοραστή ορίζεται σε ποσοστό 3% επί της δηλωθείσας αξίας στο οριστικό συμβόλαιο μεταβίβασης.
  5. Έξοδα μεταγραφής ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρησης στο Κτηματολόγιο 0,475 έως 0,575% συν ΦΠΑ.

 • Εμπορική αξία είναι η πραγματική αξία που συμφωνείται ως τιμή της αγοραπωλησίας.
  Αντικειμενική αξία είναι η αξία που ορίζει η οικονομική υπηρεσία βάσει στατιστικών κατόπιν εκτίμησης για το συγκεκριμένο κάθε φορά ακίνητο.
  Η αντικειμενική αξία (αυτή που ορίζει το κράτος) είναι σχεδόν πάντα μικρότερη από την εμπορική (αυτή που είναι η πραγματική).

 

 • Αν αγοράσω ακίνητο πληρώνω ΦΠΑ;
  Πληρώνετε μόνο αν αγοράσετε κατοικία από κατασκευαστική εταιρεία. Αν αγοράσετε από ιδιώτη δεν πληρώνετε ΦΠΑ.