Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-1005 - Κεραμειές, Δημοτική Ενότητα Λειβαθού

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

30.000€

Αγροτεμάχιο προς πώληση
Κεραμειές, Δημοτική Ενότητα Λειβαθού

Κωδικός: Μ-1005