Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-1347 - Κατωγή, Παλλικής

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

35.000€

Οικόπεδα / Αγροτεμάχια προς πώληση
Κατωγή, Παλλικής

Κωδικός: Μ-1347