Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-1347 - Κατωγή, Δημοτική Ενότητα Παλλικής

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

35.000€

Αγροτεμάχιο προς πώληση
Κατωγή, Δημοτική Ενότητα Παλλικής

Κωδικός: Μ-1347