Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-1990 - Λιβάδι, Παλλικής

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

90.000€

Μεγάλο οικόπεδο με δυνατότητα κατάτμησης πάνω στον επαρχιακό κατάλληλο για εμπορική χρήση

Κωδικός: Μ-1990