Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-455 - Κλείσματα, Δημοτική Ενότητα Λειβαθού

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

25.000€

Αγροτική έκταση προς πώληση στα Κλείσματα

Κωδικός: Μ-455