Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-91 - Αθέρας, Παλλικής

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

90.000€

Αγροτεμάχιο προς πώληση στον Αθέρα

Κωδικός: Μ-91