Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-965 - Τραυλιάτα, Λειβαθού

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

90.000€

Έκταση 20 στρέμματα στα Τραυλιάτα κατάλληλο για όλες τις χρήσεις

Κωδικός: Μ-965