Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-2536 - Καλιγάτα, Λειβαθού

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

140.000€

Ισόγεια οικία σε κεντρικό σημείο του οικισμού Καλιγάτα

Κωδικός: Μ-2536