Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-92 - Χαβδάτα, Παλλικής

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

500.000€

2 ανεξάρτητες κατοικίες σε ενιαίο αγρόκτημα στα Χαβδάτα Παλλικής

Κωδικός: Μ-92